Voimautumisen olennainen steppi ovat tunnetaidot. Voi olla, että henkistä ymmärrystä ja kaikenlaista tietoa on ja avautumista on karttunut paljon, mutta usein laiffi ei tunnu ihan omalta, ihmissuhteissa on toistuvanlaisia pulmia, eikä oman sydämen mukaan ihan uskalla elää, jos sisäinen turva tai tunnehommelit sakkaavat. Vastavuoroiset, ihanat ihmissuhteet ja syvä hyvä olo elämässä avautuvat tunnetaitojen myötä nextille levelille. Samoin kuin omia unelmia kohti kulkeminen ja itsensä merkityksellinen toteuttaminen esimerkiksi ammatillisesti.

Se tarkoittaa, että a) omille tunteille, tarpeille ja sisäiselle kokemukselle tulee vihdoin lupa b) niitä oppii tunnistamaan ja kannattelemaan c) sisäisestä maailmastaan oppii ottamaan vastuun - eli alkaa kypsyä aikuiseksi. Tämä kaikki on myös läheisriippuvuudesta eheytymistä. Se vaikuttaa ihan totaalisen voimauttavasti omaan vanhemmuuteen - ja perhe- ja ihmissuhteisiin ylipäänsä. 

Se EI tarkoita, että meistä tulee jotain yli-ihmisiä, jotka vetelevät menemään ihan zeninä vailla haasteita, vaikeita tunteita tai konflikteja. Mutta se tuo tiedostamista, kykyä olla auki itselle ja toisille ja mahdollisuuden aitoon läheisyyteen. Se tuo luottamusta elämään ja rohkeutta kulkea kutsuviin suuntiin, oman sydämen puolesta toimimiseen. 

Meillä on valtavasti edelleen kollektiivista kiintymys- ja arvottomuustraumaa, joka ilmenee arvottomuuden kokemuksina, läheisriippuvuutena, siinä, että oma elämä ei tunnu ihan omalta ja niin, että tunteidensa, tarpeidensa ja rajojensa kanssa on vähän kujalla. Oman työni ytimessä on synnynnäinen arvokkuutemme - siis se, että meissä ei ole mitään vikaa eikä mikään ole rikki. JA samaan aikaan saamme avautua, vapautua siitä mikä himmaa ja pidättelee, kypsyä ja kasvaa.

Traumat pysähtyvät siihen sukupolveen, joka ne pysäyttää, eli sinuun ja minuun, niin valitessamme.  Se tarkoittaa häpeän eli omien tunteiden, tarpeiden, halujen, ei-halujen ja unelmien sivuuttamisen lopettamista. Tunnetaitojen ymmärrys ja avautuminen on yhteyttä kehoon - ja sydämen avautumista.

Ihan kiva, kelaat ehkä, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä?

Tunnetaidot ovat itsensä rakastamisen skilssejä arjessa ja käytännössä:

 • oman sydämen kuulemista JA sen mukaan elämistä, sydänelämää
 • voimautumista suhteessa itseen ja toisiin - selkeyttä omaan vanhemmuuteen, suhteessa perheeseen (/uusperheeseen), pari- ja ystävyyssuhteisiin
 • omien tunteiden ja tarpeiden tunnistamista ja niistä voimautumista, tunteiden viestien ymmärtämistä
 • kykyä ottaa koppia omista tunteista ja tarpeista eli läheisriippuvuudesta eheytymistä
 • ... ja sen myötä vahvistuvia rajoja
 • rohkeutta kulkea elämässä kutsuviin suuntiin ja oppia uutta, toteuttaa unelmiaan
 • vastavuoroisia ihmissuhteita, jotka perustuvat aitouteen ja läheisyyteen (ja siihen, että saa iloisesti kasvaa)
 • oman sisäisen maailman omistamista eli itsensä rakastamista - projektioiden sijaan vastuullisuutta ja lupaa omille tunteille, tarpeille ja totuudelle - muita syyttämättä
 • selviytymis- ja puolustuskeinojen purkamista, autenttisuutta olla oma itsensä levollisesti
 • kykyä olla omalla puolellaan ja voida niin hyvin kuin suinkin elämän myrskyissä
 • kykyä tehdä kipeitä, mutta tarpeellisia / omalle hyvinvoinnille olennaisia valintoja

Näitä skilssejä pääsee tulevalla kevätkaudella synnyttämään ja syventämään kerran kuussa kokoontuvan tunnetaitoryhmän kanssa, mun vetämänä Helsingissä, Lapinlahden sairaalan pylvässalissa. TÄLLE KURSSILLE ON MAHDOLLISTA OSALLISTUA MYÖS ETÄNÄ ZOOMIN VÄLITYKSELLÄ.

Tapaamiset arki-iltana (päivät tuolla alla) klo 18-20:30 

Perustunteet ja niiden käsittely kulkee kaarena yhteisen prosessimme ajan.

Sessioiden teemat:

 • Mitä tunnetaidot ovat? Sisäinen isä ja sisäinen äiti - turva ja rakkaudellisuus emotionaalisessa aikuistumisessa. Sisäistetyt aikuisen ja lapsen roolit ja turvalliseen sisäiseen vanhemmuuteen kypsyminen
 • Perustunteet: ilo, suru, pelko ja viha. Tunteiden nimeäminen, kohtaaminen / kannattelu, säätely ja purkaminen. Perustunteiden alla olevat tarpeet eli tunteiden voimauttavat viestit. 
 • Häpeä: arvottomuuden periytyvä mekanismi. Himmaavasta häpeästä vapautuminen ja haavoittuvaiseksi avautuminen.
 • Vihan, häpeän ja rajojen suhde - kuinka rajat vahvistuvat? Mitä rajattomuus on ja mistä se kumpuaa
 • Yleiset selviytymiskeinot ja defenssit. Projektio ja vastuu omasta sisäisestä kokemuksesta.Läheisriippuvuudesta rakkaudellisuuteen: omien tarpeiden tunnistaminen ja niistä kopin ottaminen. Omien tarpeiden kommunikoiminen. Rakkaudellisuus itsen kanssa ja ihmissuhteissa. 

Tapaamiset koostuvat alustuksistani eli luento-osuuksista, yhteisestä jakamisesta / toisinaan kotitehtävien purkamisesta. Tämä ryhmä ei ole mikään suoritus-panostus, eli kotitehtävät ovat oman prosessin syventämisen tueksim mutta niiden toteuttaminen on jokaisen omassa harkinnassa ja resursseissa. Työskentelemme TOSI KEHOLLISESTI ja KÄYTÄNNÖLLISESTI. Tämä kurssi ei ole mitään informatiivista yläpilviteoriaa vaan transformatiivista keho- / tunteet- / sisäisyys -settiä. Älä siis säikähdä noita sessioiden otsikoita, jokainen teema on erittäin arkeen soveltuva. Tunneyhteysasiaa on vähän haastavaa tekstitse avata - itse kurssilla alat kokea KEHOSI kautta, mitä yhteys omiin tunteisiin, rajoihin ja tarpeisiin on ja miten kaikki se tuodaan näkyväksi omassa arjessa. 

Kurssin hinta:

Yhden session hinta on 49e sis. alv 24%, eli yhteensä 294e. Jos maksat koko kurssin yhdellä kertaa, hinta on 270e. Maksueriä ei palauteta. Ilmoittautuminen on sitova ja kattaa kuusi kokoontumiskertaa, jotka maksetaan joko yhdessä tai kahdessa erässä. 

Tapaamispaikka ja aika:

Lapinlahden sairaalan pylvässali (tarkemmat ohjeet osallistujille), klo 18-20:30

- 25.1.

- 22.2.

- 8.3.

- 26.4.

- 17.5.

- 7.6.

Jos sun sydäntä kutsuu, superlämpimästi tervetuloa mukaan!

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: annaulrikataipale@gmail.com